» Regulamin

Regulamin

KARTA GWARANCYJNA
 
1. Gwarancja udzielna jest na okres 12 miesięcy na powłokę lakierniczą licząc od daty zakupu.

2. Gwarancja rozpatrywana będzie po przedstawieniu przez Kupującego : Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.

3. Ujawnione w okresie wady , będą usuwane bezpłatnie. Naprawa/wymiana towaru zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie , nieprzekraczającym 21 dni roboczych od momentu pisemnego zgłoszenia reklamacji.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak:
Uszkodzenia mechaniczne , zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja lub obsługa, użycie niewłaściwych
materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

5. Gwarancja nie ma zastosowania również w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw, stosowania w
okresie eksploatacji śrub, nakrętek innych niż zalecane przez Sprzedawcę, zmian konstrukcyjnych lub używania wyrobów niezgodne z przeznaczeniem.

6. Gwarancji nie podlegają : dekielki, naklejki, pierścienie centrujące, wentyli, śruby oraz nakrętki.

7. F.H.U. MAT-SPORT nie ma obowiązku dostarczenia klientowi na czas trwania procedur reklamacyjnych towaru zastępczego.

8. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na wyroby sprzedane użytkownikowi na terenie Polski
Wszelkie reklamacje należy w pierwszej kolejności zgłosić na adres e-mail: matsport@interia.eu

Model felg:……………………………..……………………………………………………………………………………………......................................
Data sprzedaży…………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

II. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności – stan od dnia 25.05.2018 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, wprowadza się następujące zasady:

1.    Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca - F.H.U. MAT-SPORT Mateusz Śledź z siedzibą ul.Prusa 9 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-191-84-70, Regon 260422053, infolinia: +48 503398379,  e-mail: matsport@interia.eu , zwana dalej Administratorem;

2.    Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

3.    Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych Kupujących w celach innych niż wskazane w Regulaminie. Jeżeli dane te mają zostać wykorzystane w inny sposób niż realizacja Zamówienia, musi to wynikać z zapisów Regulaminu.

4.    W sprawie danych osobowych, Kupujący może kontaktować się z Administratorem pod adresem korespondencyjnym jw., oraz poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: matsport@interia.eu

5.      Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Kupującego odbywa się, w szczególności:

a.    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, w celu: podjęcia działań zmierzających do złożenia zamówienia, zawarcia umowy i wystawiania dowodów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego na administratorze,

b.    na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

c.    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, w celu: 1. Podniesienia standardu obsługi i lepszego dopasowania oferty, przy czym Administrator może stosować systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych. Administrator nie podejmuje względem Kupującego na podstawie opisanego profilowania zautomatyzowanej decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 2. Ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, 3. Odpowiedzi na pytania i wnioski Kupującego, 4. Tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Administratora

6.    Administrator będzie przechowywał dane osobowe Kupującego do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych i w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na potrzeby prowadzonych kampanii reklamowych.

7.    Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kupującego, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Zamówienia. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Zamówienia.

11.  Administrator przekazuje dane osobowe Kupującego innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy wystąpi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Może to nastąpić m.in. w przypadku: organów państwowych (np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Sądy, Prokuratura), partnerom działającym na zlecenie Administratora (np. wspierającym świadczenie usług dla Kupującego, w tym informatycznych, internetowych i księgowych), innym partnerom (np. podmiotom realizującym usługi kurierskie, dostarczającym usługi bezpośrednio Kupującemu – w celach rozliczeniowych), także zgodnie z ich wewnętrznymi Regulaminami i Politykami Prywatności.

Postanowienia końcowe

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2.    Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

4.    Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu MAT-SPORT Śledź Mateusz

 

VI. Zwrot (odstąpienie od umowy)

 

 

 

  1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w dowolny sposób, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania towaru.

 

2.     Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

 

  1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  2. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
  3. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
  4. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że zgodził się na otrzymanie płatności inną formą, która nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
  5. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W przypadku takich Kupujących zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedający ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
  7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

 


 
Przejdź do strony głównej

Zmiana języka

PolskiAngielski

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Hity sklepowe

Audi Q7 WHITE ŚLUB WESELE INNE OKAZJE

Audi Q7 WHITE ŚLUB WESELE INNE OKAZJE

Zapytaj o cenę
Audi Q7. Ślub i inne okazje. Usługę zapewniamy na terenie całej Polski. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie proszę o kontakt celem umówienia terminu i ceny. Więcej informacji pod numerem telefonu 503398379  lub e-mailem. Zapraszamy do współpracy.…
Nissan Quashqai. Ślub i inne okazje.

Nissan Quashqai. Ślub i inne okazje.

Zapytaj o cenę
Nissan Quashqai. Ślub i inne okazje. Usługę zapewniamy na terenie całej Polski. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie proszę o kontakt celem umówienia terminu i ceny. Więcej informacji pod numerem telefonu 503398379 ,

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 40,00 zł

wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i materiałów drogą elektroniczną
Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 1 900,00 zł